Web Analytics
Skip to main content

Wettelijke basis

foto brandweer en politieIedere organisatie is wettelijk verplicht regelmatig te oefenen om te kijken of de veiligheidsorganisatie in orde is. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ontruimingsoefening. Ook is het van groot belang het ontruimings-BHV plan regelmatig tegen het licht te houden en daarbij te kijken of procedures nog kloppen en uitvoerbaar zijn. Tijdens de Table-top oefening wordt dat allemaal automatisch getoetst. Als een procedure gedeelte achterhaald blijkt te zijn, kan deze hierop worden aangepast. Daarmee is het weer up-to-date.