Web Analytics
Skip to main content

Hoe verloopt een Table-top oefening?

IMG 1916Stap 1

De deelnemers vullen de AO plattegrond met LEGO ensceneringsmiddelen die specifiek horen bij de locatie. Bij een school zijn dat bijvoorbeeld; tafels, stoelen, leerlingen, leerkrachten, computertafels etc. Voor een winkel; stellingen, klantenservice balie, personeel, klanten, kassa, koffiehoek, klanten etc. Voor een verpleeghuis of ziekenhuisafdeling; bedden, rolstoelen, kamermeubilair, patiënten, personeel, waskarren, revalidatie- of behandelapparatuur etc. Elke locatie heeft dus zijn eigen specifieke inboedel en aanwezige personen.

Stap 2

Vervolgens worden de brandveiligheidsmiddelen besproken. Waar zijn de nooduitgang verwijzingen aangebracht? Waar hangen de blusmiddelen?-handmelders? Zijn er brand- of rookwerende scheidingen en waar zijn die gesitueerd? Een aantal voorzieningen zijn als sticker pictogram herkenbaar op een LEGO blokje. De rook- en brandwerende scheidingen zijn herkenbaar als langwerpige groene en rode LEGOsteen. De aanwezige brandveiligheidsmiddelen worden als pictogrammen en gekleurde stenen op de plattegrond neergelegd , zoals in de werkelijkheid het geval is.

Stap 3

Elke deelnemer die aan de oefening deelneemt, pakt een LEGO poppetje dat hem/ haar voorstelt en plaatst deze op de werkplek of locatie waar hij/zij zich zou kunnen bevinden op het moment van het incident.

Stap 4

Zodra de oefening begint worden de rollen gespeeld zoals het incident verlangt en de interne procedure voorschrijft. Wat gaat iedereen doen in zo’n situatie?

Stap 5

Tijdens de oefening wordt de nadruk gelegd op het continu laten nadenken en effectief handelen van de deelnemer/-ster. Rode draad daarbij is het eigen ontruimings- of BHV noodplan.

De duur van een Table-top oefening is afhankelijk van de groepsgrootte en varieert tussen de 30 en 60 minuten.